Årlige arkiv: 2018

Hvem eier Oslo?

https://www.nytid.no/hvem-eier-oslo/ Av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge Transparency International vil kartlegge hvem som eier Oslo og vurdere i hvilken..Les mer

Korrupsjon i eiendomsmarkedet

Milliardinvesteringene i eiendomsmarkedet i London er i stor grad knyttet til investorer fra korrupsjonsutsatte land. Dette har blant annet bidratt..Les mer

Kaviardiplomati i søkelyset – Aserbajdsjan

Den femte Antikorrupsjonskonferansen gikk av stabelen i Oslo 7. og 8. juni, og samlet mer enn 200 deltakere fra inn-..Les mer

Er idretten blitt en arena for korrupsjon og maktmisbruk?

På årsmøtet i Transparency International Norge 8. mai ble søkelyset rettet mot korrupsjon i idretten. Skandalene og korrupsjonssakene i idretten har..Les mer

Gjennombrudd for åpenhet i eierskap – viktig beslutning i Storbritannia

Giant leap forward for ending the UK’s role as a safe haven for dirty money

Åpenhet i eierskap – ledere eller sinker?

I dag lanserer Transparency International en stor undersøkelse om hemmelig eierskap. Bakgrunnen er G20-landenes løfte om åpenhet i eierskap som det..Les mer

Pressen setter kommunene under lupen

Ny åpenhetsindeks for kommuner Presseforbundets offentlighetsutvalg har laget en ny åpenhetsindeks over norske kommuner. Indeksen viser at det er stor..Les mer

Korrupsjonsdommer – oppdatert samling

TI Norge oppdaterer årlig en domssamlingen med rettskraftige korrupsjonsdommer. Årets utgave er nå ferdig, og vi håper samlingen kan være..Les mer

Stor interesse for antikorrupsjon i offentlig eide selskaper

Transparency International lanserte ti prinsipper for antikorrupsjon i offentlig eide selskaper på et godt besøkt formiddagsseminar hos Telenor 13. mars...Les mer

#CorruptToo – ny giv i kampen mot korrupsjon?

https://www.nytid.no/corrupttoo-giv-kampen-korrupsjon/ Av spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge                        ..Les mer