Daglige arkiv: 1. desember 2017

Ny veileder for statseide foretak

Transparency International har utarbeidet en ny veileder for statseide foretak. Veilederen er formulert som 10 prinsipper mot korrupsjon som statseide..Les mer