Korrupsjon og kommersielt frivillig arbeid

Kornelia Arnulf har skrevet masteroppgave ved UiO om korrupsjon og kommersielt frivillig arbeid. Hun fattet interesse for denne problematikken etter et praktikantopphold ved Transparency International Nepal. Les intervjuet med Kornelia og hennes masteroppgave.

 

1.     Hva skrev du masteroppgave om og hva var hovedfunnene?

Temaet for oppgaven jeg skrev er ”Corruption & Voluntourism”. Bedre forklart på norsk, om korrupsjon og kommersielt frivillig arbeid. Jeg skrev om hvordan den frivillig reisende og selskapet som arrangerer reisen kan vikles inn i korrupsjon uten å være klar over det. Grunnen er at den reisende kan brukes til mange flere transaksjoner enn det han/hun er klar over, for eksempel valutahandler og arbeidskontrakter. Bevegelser av valuta og/eller arbeidskraft over landegrenser kan omfattes av internasjonal og utenlandsk korrupsjonslovgivning av årsaker som ikke henger sammen med den reisendes intensjon om å bidra. Korrupte praksisformer kan berøre intetanende reisende og arrangører, og samtidig være vanskelig for folk flest å forstå. Velmenende prosjektplasseringer kan for eksempel brukes som skalkeskjul for hvitvasking. I studien min har jeg noen eksempler på dette. Det er fort gjort å tenke at man kan gjøre ting i et land på samme måte som alle andre gjør. Den som kommer utenfra, særlig som i-landsborger til et u-land, har et ansvar som er beskrevet i korrupsjonslover fra flere land. Selv handlinger som ikke er nedfelt i lov må man etter min mening tenke at man har et etisk ansvar å forholde seg til. Både firmaene og de reisende kan i utgangspunktet ha de beste intensjoner. Derfor har det ikke vært mitt ønske å så tvil om deres virksomhet og samfunnsoppdrag. Nettopp av hensyn til deres ideelle målsetninger er det viktig at de ikke legger seg ut med hverken norsk eller internasjonal korrupsjonslovgivning. Dette er noen ganger mer innfløkt enn disse aktørene kan være klar over, noe studien min illustrerer. Jeg har foretatt en juridisk analyse av hvordan man kan komme i kontakt med korrupsjon i internasjonale virksomheter. Deretter har jeg foretatt noen case-studier fra land med høy forekomst av frivillig arbeid som illustrerer situasjoner hvor man kan diskutere om denne lovgivningen blir brutt, eller hvor det i hvert fall vil være uetisk for et norsk selskap å involvere seg.

2.     Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?

Jeg valgte å skrive om korrupsjon etter et internship hos TI-Nepal. Før jeg reiste lurte jeg veldig på hvordan kontrollen var av utenlandske organisasjoner i Nepal. Jeg fant etterhvert ut at det var relativt lite kontroll som foregikk der og det er et land som heller ikke scorer så høyt på korrupsjonsindexen. Når det da heller ikke stilles noe særlig med krav fra Norge, spesielt ikke for små bedrifter, så ble jeg veldig nysgjerrig på hvor lett det var å vikle seg inn i korrupsjon, direkte eller indirekte, uten å være klar over det på forhånd.

3.     Hva er de beste tipsene du kan gi til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?

Det beste tipset jeg kan gi er nok å ikke velge et veldig bredt tema. Jeg gjorde det selv og det var veldig spennende, men det var veldig krevende å krympe oppgaven ettersom jeg satt med så mye stoff som jeg følte at måtte med for at oppgaven skulle få den faglige tyngden jeg mente den burde ha. Det er også viktig å komme i gang så tidlig som mulig. Hvis du ønsker å utføre intervjuer så må disse gjennom en godkjenningsprosess og den kan ta ganske lang tid så det kan være lurt å begynne å formulere disse på et tidlig tidspunkt.

4.     Har temaet for masteroppgaven gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?

Det har det absolutt. Hver gang jeg undersøkte en ting så oppdaget jeg mer og mer som jeg hadde lyst til å se nærmere på. Korrupsjon kan på en måte sammenliknes med et edderkoppnett. Når du tror du har kommet til enden, så spinnes et nytt ledd i kjeden. Det tar dessverre aldri slutt. Akkurat nå samarbeider jeg med veilederen min om veien videre med studien. Jeg gleder meg veldig til å komme godt i gang med det.

5.     Er det emner innenfor feltet du skrev om som du kunne tipse andre å skrive om?

Jeg synes både korrupsjon relatert til bistand og frivillig arbeid var veldig interessant og vil absolutt tipse andre om å skrive om det.

Les Kornelias masteroppgave her