Korrupsjon og FNs bærekraftmål

Transparency International har publisert en guide for å hjelpe sivilsamfunnet til å identifisere korrupsjonsrisiko i de 17 bærekraftmålene.

 

 

 

http://files.transparency.org/content/download/2123/13504/file/2017_MonitoringCorruptionSDGs_EN.pdf