Antikorrupsjon og humanitær bistand (sluttrapport)

Prosjektet «Building Capacity to Address Corruption Risks in humanitarian operations» som ble avsluttet i vår har vært en stor satsing for TI Norge i tre og et halv år. Det har resultert i en rekke trenings- og opplæringsverktøy, samt kurs, workshops og konferanser i Norge og internasjonalt. Prosjektet har vært fullfinansiert av Utenriksdepartementet og har vært tilknyttet TI sin globale satsing på dette tema. Her følger sluttrapport, inkludert revidert regnskap.

Se ekstern kilde: TI N sluttrapport regnskap og revisjon av QZA-15 0165