Ny rapport fra Transparency International om humanitær bistand til syriske flyktninger

Transparency International lanserer i dag rapporten «Collective resolution to enhance accountability and transparency in emergencies – Lebanon report». Rapporten viser korrupsjonsutfordringene i den humanitære bistanden til syriske flyktninger i Libanon og gir konkrete anbefalinger til humanitære organisasjoner, givere og Libanesiske myndigheter om forebyggende tiltak

https://www.transparency.org/news/pressrelease/strengthen_integrity_of_aid_response_in_lebanon_to_ensure_it_reaches_syrian