Daglige arkiv: 15. mars 2017

App for antikorrupsjon i humanitære operasjoner

Korrupsjon er et stort problem i humanitære kriser, og aktørene har blitt mer oppmerksomme på omfanget og hva som bør..Les mer