Domssamling 2016

Transparency International Norge sin oversikt over norske korrupsjonsdommer er oppdatert.

Vi håper at samlingen kan komme til nytte for eksempel som underlag for virksomhetens interne bevisstgjøringsarbeid og som cases i forbindelse med kurs og trening.

TI Norge takker Linn Helmich Pedersen som nok en gang har vært redatør for samlingen og ansvarlig for oppdateringen.

Domssamling 2016