Lansering av app for antikorrupsjon i humanitære operasjoner

Transparency International Norge lanserer appen «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» på en konferanse tirsdag 21. februar i Geneve.

Demonstrasjon av appen kan du se her

Konferansen er et samarbeid mellom International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC),  Price Waterhouse Coopers (PwC) Switzerland og Transparency International Norge. Se Conference programme and speakers. Mer enn hundre deltakere fra ca. tredve organisasjoner vil være til stede.

Korrupsjon er et stort problem i humanitære kriser, og aktørene har blitt mer oppmerksomme på omfanget og hva som bør gjøres for å sikre at hjelpen kommer fram til de mest sårbare.

Appen gir en innføring i korrupsjonsrisiko og respons for aktører i humanitære operasjoner. Den legger også vekt på forebyggende tiltak. Appen kan brukes som et oppslagsverk med praktiske råd.

Appen er basert på TI sin håndbok om antikorrupsjon i humanitær bistand. Med dagens teknologi er det hensiktsmessig å bruke denne håndboken via en app som kan lastes ned gratis på telefonen.

TI Norge håper at appen kan være et godt supplement til andre verktøyene som er utviklet for bruk i humanitære operasjoner.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Gro Skaaren-Fystro, skaaren@transparency.no, tel: +47 95997057