Kursmanual i antikorrupsjon for humanitære organisasjoner

Kursmanualen for klasseromsundervisning er et av verktøyene som er utviklet gjennom prosjektet «Building capacity to address corruption risks in humanitarian operations», og er nå tilgjengelig i oppdatert versjon (februar 2017).

De langvarige humanitære krisene i Syria, Afghanistan, Palestina, Somalia og Sør Sudan bidrar til et stadig økende behov for nødhjelp. I følge «Global Humanitarian Assistance report 2016» ble totalt USD 28 milliarder brukt på humanitær bistand i 2015. De største mottakerne av nødhjelp er de samme landene som ligger nederst på TIs korrupsjonsindeks noe som innebærer at korrupsjonsutfordringene knyttet til humanitær bistand er mange.

TI Norge har utviklet ulike verktøy for å bistå hjelpeorganisasjoner med å bekjempe korrupsjon. Et viktig hjelpemiddel er TI sin håndbok  «Preventing corruption in Humanitarian Operations» og den har dannet grunnlaget for utviklingen av et e-læringskurs og en manual for klasseromskurs, samt en app som lanseres 21. februar.

Manualen for klasseromskurs kan brukes i kombinasjon med e-læringskurset eller som et eget kurs på en halv dag, en dag eller to dager. Den inneholder en grundig forklaring på hvordan kurset kan gjennomføres så det er ikke nødvendig å være ekspert på korrupsjonsproblematikk for å lede kurset. Innholdet kan også lett tilpasses den enkelte organisasjons spesielle situasjon eller behov.

Hjelpeorganisasjonene kan gjøre mye for å unngå korrupsjon gjennom risikokartlegging, forebygging og respons. TI Norge håper at manualen kan være til nytte for organisasjoner som ønsker å drive egen opplæring av ansatte og samarbeidspartnere.

Kursmanualen kan du få tilsendt elektronisk eller i papirutgave ved å ta kontakt med TI Norge. Hvis ønskelig kan TI Norge bidra med å lede kurs.

Kontakt Gro Skaaren-Fystro, skaaren@transparency.no, tlf: +47 95997057.