For dårlig innsynspraksis i departementene

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) mener 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som er kritikkverdig. Det fremkommer av en rapport fremlagt under arrangementet «Medieåret 2016» i Oslo 11. januar 2017.

Utvalget har undersøkt journalføringen i departementene og ved Statsministerens kontor og deres publisering i Offentlig elektronisk postjournal over en periode på drøyt halvannet år, fra januar 2015 til og med august 2016.

Les mer her