Årlige arkiv: 2017

Beskytt din virksomhet – oppdatert håndbok for næringslivet

Håndboken i antikorrupsjon for norsk næringsliv er oppdatert. Håndboken ble opprinnelig utgitt i 2009 og oppdatert første gang i 2014. Den..Les mer

Domssamling 2017

Transparency International Norge sin oversikt over norske korrupsjonsdommer er oppdatert. Vi håper at samlingen kan komme til nytte for eksempel..Les mer

Lansering av app for antikorrupsjon i humanitære operasjoner

Transparency International Norge lanserer appen «Preventing Corruption in Humanitarian Operations» på en konferanse tirsdag 21. februar i Geneve. Demonstrasjon av..Les mer

Hvordan avdekkes korrupsjon?

Mari Sognnæs Andresen har levert masteroppgave om avdekking og profil av korrupsjon ved University of Portsmouth i England. Mari forteller..Les mer

Kursmanual i antikorrupsjon for humanitære organisasjoner

Kursmanualen for klasseromsundervisning er et av verktøyene som er utviklet gjennom prosjektet «Building capacity to address corruption risks in humanitarian..Les mer

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International lanserte 25. januar Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon..Les mer

Statsminister Erna Solberg åpner antikorrupsjonskonferansen

Antikorrupsjonskonferansen 2017 åpnes av statsminister Erna Solberg. Konferansen arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo 8. og 9. juni. Informasjon om..Les mer

For dårlig innsynspraksis i departementene

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) mener 13 av 15 departementer har en journalføringspraksis som er kritikkverdig. Det fremkommer av en rapport fremlagt..Les mer

Hvor langt rekker selskapsledelsens ansvar for korrupsjon?

Helle Stølan Olufsen ved Universitetet i Bergen – juridisk fakultet har skrevet en masteroppgave hvor hun stiller spørsmålet: Hvor langt rekker..Les mer