Stor interesse for dilemmasamling

TI Norge, NHO og Innovasjon Norge inviterte bedrifter til heldags workshop om antikorrupsjon. Flere enn 20 virksomheter deltok, og det ble en svært interessant dag med gode diskusjoner. Vi ser at dilemmatrening er noe av det viktigste virksomheter gjør for å stå bedre rustet til å avdekke og håndtere korrupsjonsrelaterte problemstillinger sier Guro Slettemark, generalsekretær i TI Norge. Nå bearbeides de diskuterte dilemmaene videre og hensikten er å publisere en eksempelsamling til nytte for bedrifter, universiteter og høyskoler. Samlingen vil bli et naturlig supplement til «Beskytt din virksomhet!» – håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv.