Ny styreleder i TI Norge

Hans Petter Graver er valgt til ny styreleder for TI Norge. Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Fra 2008 til 2015 ledet han fakultetet som Dekan.Han har tidligere arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og hos regjeringsadvokaten. Han var styreleder i Stiftelsen Miljømerking i Norge 1997-2003 og leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 2010-2015. De siste årene har han arbeidet med juridisk argumentasjon og etikk, og vært særlig opptatt av etiske utfordringer som jurister kan bli stilt overfor.