Anti-korrupsjonskurs skal redde liv

30 prosent av verdens nødhjelpspenger forsvinner i korrupsjon. Et norsk-utviklet verktøy skal hjelpe humanitære organisasjoner å hindre svinn.

Denne artikkelen er skrevet av Jan Speed i Bistandsaktuelt, der den også er publisert først. Følg lenken for å se saken på Bistandsaktuelt sine sider. 

Over 64 milliarder kroner som skulle ha hjulpet de mest trengende i verden forsvinner i korrupsjon hvert år, ifølge anslag fra FN. Tallet tilsvarer nesten to norske bistandsbudsjetter.

– Korrupsjon tar liv. Ved å redusere korrupsjon kan vi redde liv. Dette dreier seg om mer effektiv bistand, mener Nils Haugstveit, som leder Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet.

– Det er dramatisk for personene og landsbyene som rammes. Det går utover organisasjoners effektivitet, og givernes evne til å vise at pengene går dit de skal, sier spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International Norge.

Flere av landene som topper listen over verdens største nødhjelpsmottakere – Syria, Afghanistan, Somalia og Sør-Sudan – er også blant de mest korrupte i verden.

Må være forberedt
– Organisasjoner må være forberedt for å beskytte seg mot korrupsjon. Det er fare for misbruk under alle faser i en humanitær operasjon, sier Skaaren-Fystro.

Transparency International Norge har nå utviklet et e-læringskurs og en ny håndbok «Preventing Corruption in Humanitarian Operations». Det har skjedd i samarbeid med Røde Kors og flere andre internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Håndboken er nå oversatt til fransk, spansk og arabisk. Kurset er gratis og er støttet av Utenriksdepartementet. De nye oversettelsene ble presentert torsdag på et seminar i Oslo.

– Forebygging er det som er mest effektivt i kampen mot korrupsjon. I de enkelte organisasjoner er det også avgjørende med klare signaler fra ledelsen, mener Haugstveit.

– Vi vil ikke lykkes med kampen mot korrupsjon bare ved å bygge systemer, for dette dreier seg om holdninger. Opplæring og bevisstgjøring er viktig, sier han.

Han påpeker at humanitære operasjoner kan være noe av det mest utfordrende fordi mobiliseringen ofte skjer i hui og hast. Landene preges ofte av stor korrupsjon, og kriminelle nettverk kan prøve å utnytte situasjonen.

Stiller krav
Både departementet og organisasjoner gjør i mange tilfeller for dårlige risikoanalyser om farene for korrupsjon før de setter i gang et arbeid, viser erfaringene fra UDs kontrollenhet.

– Dette er noe vi må stille strengere krav til, sier Haugstveit.

Flyktninghjelpen er en av organisasjonene som både har bidratt til det nye anti-korrupsjonskurset og som bruker det som et supplement til egne håndbøker og omfattende rutiner.

– Vi satser mye på forebygging, sier Berit Faye-Petersen, antikorrupsjons- og etterforskningsrådgiver i Flyktninghjelpen.

– Langt de fleste medarbeidere er lojale og dedikerte til oppgaven. Vi prøver å bygge en tillitskultur som gjør at folk vil varsle. Vi har strenge regler også for å beskytte våre lokalt ansatte. De utsettes ofte for enormt press fra folk i lokalmiljøet, sier Faye-Petersen.

Hun sier at de oppfordrer egne medarbeidere til å ta TI-kurset. At kurset nå er oversatt til arabisk og fransk gjør at enda flere lokalt ansatte kan melde seg på.

Hittil har over 2000 personer logget seg på kurset. Når kurset nå tilbys direkte på flere ulike hjemmesider, inkludert sidene til FNs høykommissær for flyktninger ventes det at bruken vil øke ytterligere.

 

Her finner du kurset Preventing Corruption in Humanitarian Aid:

Transparency International

UNHCR – Learn & Connect

Humanitarian Leadership Academy

LINGOs

DisasterReady.org

IFRC