Frokostseminar: Ny giv for antikorrupsjonsarbeidet i humanitære operasjoner

På Litteraturhuset, møterom «Kvernland», torsdag 2. juni kl 0830-1000

Allerede i 2012 konstaterte FNs Generalsekretær Ban Ki-moon at 30 % av nødhjelpsfinansieringen forsvinner i korrupsjon. Volumet på nødhjelp har gått kraftig opp siden da, og ifølge «Global Humanitarian Assistance report 2015» ble totalt USD 24,5 milliarder brukt på humanitær bistand i 2014.  World Humanitarian Summit som arrangeres 23-24 mai adresserer blant annet hvordan bistandens organisering og finansiering kan forbedres slik at effekten blir større.

De langvarige humanitære krisene i Syria, Afghanistan, Somalia og Sør Sudan i 2015 ser dessverre ikke ut til å få en snarlig løsning. Disse landene ligger nederst på TIs korrupsjonsindeks, og det innebærer at hjelpearbeidet kompliseres ytterligere. Også flyktningestrømmen fra Midtøsten og Afrika til Europa utgjør spesielle korrupsjonsutfordringer knyttet til ulike former for utnyttelse av mennesker i en desperat situasjon.

Hjelpeorganisasjonene kan gjøre mye for å unngå korrupsjon gjennom identifisering av risiki, forebygging og respons. Trening og opplæring av ansatte på alle nivåer og partnere er derfor sentralt.

TI Norge har utviklet verktøy for å bistå organisasjonene med dette arbeidet, gjennom utvikling av e-læringskurs og en manual for klasseromskurs. Sentralt i kursene står TIs håndbok «Preventing corruption in Humanitarian operations» som kom i ny utgave i desember 2014. Håndboken har nå blitt oversatt til fransk, spansk og arabisk med mål om å nå ut til flere lokalt ansatte og partnere.

Velkommen!

 

Program

0830
Kaffe og enkel frokostservering

0850
Forebygging av korrupsjon i humanitære operasjoner, TI Norge

0900-0920
UDs forventninger til organisasjonene, Nils Haugstveit, kontrolldirketør i UD

0920-0940
Flyktninghjelpens erfaringer, Berit Faye-Petersen, antikorrupsjon og etterforskningsrådgiver

0940-1000
Spørsmål/diskusjon og presentasjon av oversatt materiale.