Domssamling 2015

Transparency International Norge sin oppdaterte samling med norske korrupsjonsdommer er publisert. Det er flere nye korrupsjonssaker siden siste oppdatering i begynnelsen av 2015.

Av Linn Helmich Pedersen, redaktør for «Korrupsjonsdommer i Norge, 2003 – 2015»

Last ned Domssamlingen her.

De nye rettskraftige dommene omfatter alt fra bestikkelser i forbindelse med undervisningstjenester, vedlikeholdstjenester og omsetning av fisk til bestikkelser i forbindelse med valutahandel. I tillegg har en rekke flere personer blitt dømt for grov korrupsjon i den omfattende Unibuss-saken. I den såkalte Rederisaken har et rederiselskap vedtatt et forelegg utstedt av Økokrim for grov korrupsjon i forbindelse med en fraktavtale. I Yara-saken, der selskapet allerede i 2014 vedtok forelegg utstedt av Økokrim, er fire personer i Yaras tidligere toppledelse dømt for grov korrupsjon i Oslo tingrett. Dommen er imidlertid anket, og det gjenstår å se hva utfallet i saken blir.

Kriminell ukultur
Den mest omfattende saken i årets oppdaterte domssamling er utvilsomt Unibuss-saken. En rekke nye personer, herunder personer i Unibuss sin tidligere ledelse, er nå rettskraftig dømt i saken.

Saken omfatter en rekke grove korrupsjonshandlinger. Blant annet mottok både tidligere innkjøpssjef og innkjøpsansvarlig i Unibuss bestikkelser i forbindelse med kjøp av busser fra den tyske bussprodusenten MAN. Bestikkelsene var en del av et internasjonalt bestikkelsesprogram MAN hadde opprettet i forbindelse med salg av busser til en rekke land, herunder Norge. I tillegg omfatter saken blant annet bestikkelser i form av bygningsarbeider på tidligere ledere i Unibuss sine private boliger og bestikkelser i form av reiser til både Budapest og Tyskland.

Ved straffutmålingen betegner Borgarting lagmannsrett forholdene som en kriminell ukultur som har gjennomsyret deler av Unibuss i flere år.

Tidligere busselektriker og tillitsvalgt i Unibuss, Jan Erik Skog, varslet allerede i 2000 og over ti år om en rekke kritikkverdige forhold i Unibuss (tidligere Sporveisbussene). Skog ble imidlertid ikke hørt. Etterforskningen startet først ved at ledelsen i Unibuss høsten 2011 ble kjent med en avisartikkel fra tysk presse som nevner forgreninger til busselskaper i Norge. I 2015 mottok Jan Erik Skog Fritt Ords Pris for sin «modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv».

Motarbeidelse av fri konkurranse
I den såkalte Undervisningstjeneste-saken ble to personer, innehaveren av et enkeltmannsforetak og styreformann og daglig leder for et selskap (A) samt avdelingsleder ved en videregående skole (B), begge dømt for henholdsvis aktiv og passiv grov korrupsjon. Korrupsjonen skjedde i forbindelse med undervisningstjenester, der A i løpet av fem og et halvt år bestakk B med over 650 000 kroner for at B formidlet undervisningstjenester i form av kursvirksomhet til As selskaper.

Lagmannsretten anså korrupsjonen som grov på grunn av beløpets størrelse og fordi den ble gitt til en offentlig tjenestemann. Retten uttaler blant annet at B ved kun å engasjere As selskap hadde «motarbeidet den frie konkurranse som bør råde også på dette området».

Dessverre helt vanlig i bransjen
I den såkalte Felleskjøpet-saken, ga deleier (A) for et firma som leverte vedlikeholdstjenester til Felleskjøpet, bort en båtmotor til en verdi av nesten 500 000 kroner til vedlikeholdssjefen (B) ved en avdeling i Felleskjøpet. Båtmotoren ble betalt av As firma. Retten la til grunn at båtmotoren uten tvil ble gitt med tanke på fremtidige oppdrag. Felleskjøpet var en av firmaets viktigste kunder, og den tidligere regnskapsføreren forklarte at Felleskjøpet i løpet av de nærmeste fem årene var forventet å utlyse oppdrag for rundt 18 til 20 millioner kroner.

På spørsmål fra firmaets advokat bekreftet A at båtmotoren var en form for bestikkelse. I denne sammenheng uttalte A at dette dessverre var helt vanlig i bransjen. Både A og B ble dømt for grov korrupsjon.

Korrupsjon et stort problem også i Norge
De nye rettskraftige korrupsjonssakene er nærmere omtalt i den oppdaterte domssamlingen. Sakene, som i tillegg til nye domfellelser i Yara- og Unibuss-saken, omfatter fem helt nye saker fra det siste året, viser at korrupsjon fortsetter å være er et stort problem også i Norge.

Transparency International Norge vet at domssamlingen brukes aktivt i mange virksomheter i deres bevisstgjøringsarbeid og at saker brukes som grunnlag for kurs og trening. Det er også flere og flere studenter som bruker samlingen som referanse i oppgaveskriving og som ledd i undervisningen. Det er nettopp dette som er TI Norges hensikt med domssamlingen; å bidra til å heve kunnskapsnivået på et felt som til tider er svært krevende.

Domssamling 2015