CPI 2015: Korrupsjonsutfordringer krever felles innsats

Norge ligger høyt, men etter flere av våre nordiske naboer, på Transparency International Corruption Perception Index 2015 som offentliggjøres i dag. – Flere store korrupsjonssaker den siste tiden viser med all mulig tydelighet at vi også har utfo rdringer på dette feltet, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

– Det er også verdt å merke seg at Brasil, et land Norge handler mye med og jobber aktivt for å øke eksporten til, stuper på indeksen, fra 69. til 76. plass. På en indeks der endringene fra år til år vanligvis ikke er veldig store, må dette kunne karakteriseres som dramatisk. Årsaken er åpenbart knyttet til den pågående Petrobras-saken. Norges eksport til Brasil og det faktum at en rekke norske selskaper i olje- og oljeservicesektoren har avtaler med Petrobras eller er aktive i den brasilianske oljesektoren, gir god grunn til å være på vakt, mener Slettemark.

Det samme gjelder for land som Myanmar og Angola. Begge scorer lavt på indeksen, henholdsvis 22 poeng og 15 poeng og ligger på 147. plass og 163. plass.

Corruption Perception Index (CPI) er en måling som viser oppfatningen av korrupsjonsnivået i offentlig sektor i 168 land over hele verden. Datagrunnlaget er intervjuer med eksperter og miljø er i de enkelte landene, som har forutsetninger for å mene noe om korrupsjon. Informasjonen som benyttes er samlet inn iløpet av de 2 siste årene og indeksen blir publisert for 21. gang i år.

For andre gang på rad, befinner Danmark seg på toppen av CPI’en. Sammen med de andre landene med gode resultater, kjennetegnes Danmark av pressefrihet, god tilgang til budsjettdata og åpenhet rundt offentlig forbruk, velfungerende maktfordeling og høy integritet blant folk med makt.

Nederst ligger Nord-Korea og Somalia, land som kjennetegnes av svake eller fraværende offentlige institusjoner, et politi og rettssystem som ikke etterforsker korrupsjonskriminalitet på en rettferdig måte og en presse som ikke er fri.

– At Norge ligger blant landene med høyest score, er mer eller mindre en selvfølge, sier Guro Slettemark. – Men at vi ligger på 5. plass på indeksen, etter de andre nordiske landene og New Zealand, er en solid påminnelse om at også vi har en jobb å gjøre. Vi trenger politikere, journalister, næringslivsledere og et sivilsamfunn som jobber sammen og tar disse utfordringene – og de konkrete sakene – på alvor. Og vi trenger politi og rettsvesen som både etterforsker og påtaler når det foreligger mistanke. I dette arbeidet har både Transparency Interntional Norge og flere samarbeidspartnere, en viktig rolle å spille.

– På et overordnet plan, er det vanligvis ikke store endringer i et lands plassering fra år til år. At både Brasil og Spania, Australia og Tyrkia faller så mye som de gjør, gir absolutt grunn til bekymring, og til å stryke antikorrupsjonsarbeidet i disse landene. Samtidig er det grunn til å håpe at store saker og avsløringer gir et utgangspunkt for endring. Blant de som klatrer i årets inde ks, er Hellas. Vi kan jo håpe at Brasil følger etter i løpet av et par år, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.

Se hele indeksen her.