Etikkonferansen 2016: Åpenhet er en forutsetning for tillit

Den årlige etikkonferansen arrangeres 13. april i Oslo. Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Transparency International Norge og KS i samarbeid. Arrangementet er blitt en årlig tradisjon, og samlet sist 130 deltakere fra hele landet og fikk godt mottakelse.

Etikkonferansen tar i år opp betydningen av åpenhet og kontroll for innbyggernes tillit til kommunene. En åpen kommune skal legge til rette for varsling og ytringsfrihet nedenfra, og sikre en godt fungerende egenkontroll ovenfra. Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å få til dette?

Gjennom innlegg og debatter, fra praktikere og eksperter, pekes det på utfordringer, muligheter og gode erfaringer i arbeidet med å sikre tillit og forebygge korrupsjon – gjennom åpenhet og kontroll. Konferansen henvender seg til både folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren.

Program og påmelding her.