Månedlige arkiv: januar 2016

CPI 2015: Korrupsjonsutfordringer krever felles innsats

Norge ligger høyt, men etter flere av våre nordiske naboer, på Transparency International Corruption Perception Index 2015 som offentliggjøres i..Les mer

Etikkonferansen 2016: Åpenhet er en forutsetning for tillit

Den årlige etikkonferansen arrangeres 13. april i Oslo. Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Transparency International Norge og KS i..Les mer

Land-for-land-rapportering for skatteformål

Høringssvar fra Tax Justice Network – Norge og Transparency Inernational Norge I dette høringssvaret anbefaler vi at Finansdepartementet harmoniserer den..Les mer

USA jakter på de egentlige eierne

Concerned about illicit money flowing into luxury real estate, the Treasury Department said Wednesday that it would begin identifying and..Les mer

Har den 4. industrielle revolusjonen rom for antikorrupsjon?

The World Economic Forum brings together world leaders, corporate titans and other headline invitees for its annual blue chip meeting. So..Les mer

Integritetsutfordringer i militære operasjoner

Transparency International sin Government Defence Index er publisert. Norge scorer godt på en rekke områder, men har også utfordringer å..Les mer