Årlige arkiv: 2016

Stortingsmelding om fremtidsrettet utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål: Innspill fra Transparency International Norge

Korrupsjon er ødeleggende for økonomisk og sosial utvikling og den undergraver rettferdig fordeling. Problemet eksisterer i alle land, sektorer og..Les mer

Global Corruption Report er lansert

Transparency International har lansert sin omfattende rapport om befolkningens opplevelse av korrupsjon i Europa og Sentral-Asia. 60 000 personer i..Les mer

Stor interesse for dilemmasamling

TI Norge, NHO og Innovasjon Norge inviterte bedrifter til heldags workshop om antikorrupsjon. Flere enn 20 virksomheter deltok, og det..Les mer

World Humanitarian Day, 19 August

  Humanitarian assistance involves large sums of funding – US$ 24.5 billion in 2014 – that can be vulnerable to..Les mer

Korrupsjon og direkte utenlandske investeringer

Vegard Kolnes har skrevet masteroppgave om korrupsjon og direkte utenlandske investeringer ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen...Les mer

Ny styreleder i TI Norge

Hans Petter Graver er valgt til ny styreleder for TI Norge. Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo..Les mer

Anti-korrupsjonskurs skal redde liv

30 prosent av verdens nødhjelpspenger forsvinner i korrupsjon. Et norsk-utviklet verktøy skal hjelpe humanitære organisasjoner å hindre svinn. Denne artikkelen..Les mer

World Humanitarian Summit, Istanbul, May 2016

Transparency International Norge deltok på WHS som medarrangør for sideevent om «åpen finansiering» og som utstiller på NOREPS sin felles..Les mer

Slowly moving towards transparency in beneficial ownership – the Norwegian case

Transparency International Norway has over several years been advocating for greater transparency and access to information about beneficial ownership. Transparency..Les mer

– Vi håper politikerne viser lederskap i London

Torsdag 12. mai samler Storbritannias statsminister David Cameron, en rekke ledere fra hele verden til «Anti-Corruption Summit: London 2016» for..Les mer