TI Norge på AIDF Africa Summit 2016

Den 2. og 3. februar neste år deltar TI Norge på Africa Summit 2016 i Addis Ababa i Etiopia.

Konferansen, med over 250 deltagere fra myndigheter, FN-organisasjoner, NGOer, givere og privat sektor fokuserer på hvordan teknologi og arbeidet med «best practice» kan øke kvaliteten på bistand og bistandsstrategier i Øst-Afrika.

Prosjektkoordinator Anne Signe Hørstad deltar i panelet som skal diskutere logistikk og utfordringer i leverandørkjeden, med fokus på forbygging av korrupsjon i humanitær bistand.

Last ned vedlegg: PRESS RELEASE Improving Aid Delivery and Development Strategy in East Africa