Åpenhet i selskapsrapporteringen i telekombransjen

Transparency International har, i samarbeid med Transparency International Ungarn, lansert rapporten «Transparency in Corporate Reporting: Assessing the worlds largest telecommunications companies 2015» denne uken. I et marked verdt over 2 billioner dollar årlig, forteller rapporten om hvordan selskapene er åpne om antikorrupsjonsprogrammer, eierskap og land-for-land-rapportering.

Verdens telekomselskaper driver en virksomhet der omsetningen er høy og inntjeningen svært god. Milliarder av mennesker betror daglig disse selskapene sensitiv og personlig informasjon og er avhengig av at den beskyttes, ikke kan kjøpes og ikke misbrukes. Da blir det også et viktig poeng å finne ut hvor åpne disse selskapene er, og hvordan de presenterer denne informasjonen på sine hjemmesider.

Rapporten kartlegger selskapenes åpenhet i tre dimensjoner:

1.    Åpenhet om antikorrupsjonsprogrammer og -arbeid.
2.    Åpenhet om eierskap.
3.    Åpenhet om land-for-land-rapportering.

Komplett og lett tilgjengelig informasjon om antikorrupsjonsprogram, selskapsstruktur og finansielle data land-for-land gir et bilde av et selskaps forretningsetikk, virksomheter, omsetning, investeringer, inntekter og skatt. Dette medfører at selskapets ulike interessenter (investorer, analytikere, journalister og andre) har informasjon tilgjengelig for å kunne gjøre vurderinger, ta beslutninger, og påvirke selskapet.

God og omfattende rapportering er ingen garanti for god praksis, men er en indikasjon på erkjennelse, forpliktelse og handling.

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av desk-research og informasjonsinnsamling på Internett. Alle selskapene har fått anledning til å lese, kommentere og supplere informasjonsgrunnlaget som er utgangspunktet for rangeringen.

De fem telefonleverandørene i  undersøkelsen som scorer høyest er:

1.    Deutsche Telecom
2.    Telenor
3.    Vodafone
4.    TeliaSonera
5.    Telus

Presentasjon av rapporten på Transparency International sine internasjonale sider: How transparent are telecommunications companies?

 

Foto: Orlando Uy, «Descrete Conversation», CC-lisens.

Last ned vedlegg: Transparency in Corporate-Reporting,Telecoms, nov16