Antikorrupsjonshåndbøker for næringslivet – et nyttige verktøy i vanskelige markeder

En rekke saker det siste året har synliggjort utfordringene knyttet til å drive forretning i korrupsjonsutsatte markeder. Fallgruvene er mange, fra korrupte partnere, via eierkonstellasjoner der man ikke har reell innflytelse til situasjoner der ansatte velger å betale under bordet for å oppnå en liten eller stor fordel.

Arbeidet mot korrupsjon starter i egen virksomhet, og alltid på toppen. Transparency International Norge har utgitt håndbøker som kan fungere som startpunkter og verkøty i disse prosessene.

Håndbøkene er gratis og kan lastes ned her:

Beskytt din virksomhet – Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv
Protect your business – Anti-corruption handbook for the Norwegian business sector
Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden
Anticorruption in the Supply Chain