Daglige arkiv: 16. november 2015

Antikorrupsjonshåndbøker for næringslivet – et nyttige verktøy i vanskelige markeder

En rekke saker det siste året har synliggjort utfordringene knyttet til å drive forretning i korrupsjonsutsatte markeder. Fallgruvene er mange, fra korrupte..Les mer

Iran-seminar: Utfordringer i korrupsjonsutsatte markeder

Hvordan vurderer norske virksomheter utfordringene de møter i korrupsjonsutsatte markeder? Er den juridiske grensen den samme som den etiske og..Les mer