Kommende EU-forhandlinger om land-for-land-rapportering

I forbindelse med EUs kommende forhandlinger om land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper, har et stort antall sivilsamfunnsorganisasjoner i EU samlet seg om et brev som fremhever viktigheten av at EU-landenenå samle seg om et felles regelverk på dette området. TI Norge og Tax Justice Networlk støtter initiativet i dette brevet til finansministeren, næringsministeren, kommunalministeren og statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Brev fra Tax Justice Network og Transparency International Norge til finansministeren, næringsministeren, kommunalministeren og statsråd for EØS-saker og forholdet til EU om kommende EU-forhandlinger om land-for-land-rapportering – sammen med brevet til EU fra gruppen med sivilsamfunnsorganisasjoner.