Brasil blir ikke kvitt korrupsjonen

Brasils problemer med korrupsjon fortsetter, på tross av ny korrupsjonslovgivning og mynighetenes gjentatte løfter om styrket innsats mot denne formen for kriminalitet. Petrobras-skandalen, der beløp så store som 5 prosent av kontraktssummene i noen tilfeller gikk til korrupsjon, er godt kjent utenfor landets grenser. Samtidig er Eika Batista, en gang landets rikeste mann, under etterforskning for innsidehandel og markedsmanipulasjon, og både brasiliansk politi og FBI gransker forhold rundt forrige sommers World Cup i fotball.

Brazil’s continuing corruption problem (BBC)

Petrobras Oil Scandal Leaves Brazilians Lamenting a Lost Dream (The New York Times)