Enstemmig storting for åpenhet i eierskapsrapporteringen

5. juni stemte Stortinget enstemmig for Finanskomiteens innstilling om åpenhet i eierskapsrapporteringen. – Dette er resultatet av et godt samarbeid mellom en rekke organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av disse spørsmålene, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.

– Det er særlig Tax Justice Network som har dratt denne prosessen, med blant annet TI Norge, Presseforbundet, Redaktørforeningen og flere andre som støttespillere. At vi har nådd frem, først med et Dokument 8-forslag fremmet av Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet og Hans Olav Syvertsen i KrF og deretter en innstilling fra en enstemmig Finanskomite, viser at denne formen for påvirkningsarbeidet virker.

Bakgrunnen for prosessen som har pågått det siste året, er en rapport fra Brønnøysund som kom som et svar på Regjeringens spørsmål om hvordan et eierskapsregister kunne utformes på en mest mulig hensiktsmessig måte. Rapporten hadde en rekke svakheter, noe den ble kritisert for i Stortinget iløpet av behandlingen, blant annet knyttet til utenlandske eiere og allmenhetens innsyn.

Sammen med Finans Norge og IKT Norge er Tax Justice Network i gang med en ny rapport som blir publisert i høst. Finanskomiteen legger til grunn i sin innstilling at Regjeringen avventer denne og vurderer det som kommer frem.

– Dette er resultatet av et langsiktig samarbeid, sier Guro Slettemark i Transparency International Norge, som har deltatt i arbeidet det siste året. – Nå starter imidlertid jobben med å følge utviklingen av selve regelverket for å sikre at intensjonene i Stortingets vedtak ivaretas. Det er blant annet viktig å sikre at åpenhet om utenlandske investorer blir mest mulig lik den som etableres for norske investorer. Allmenheten og for eksempel media skal til enhver tid kunne hente ut informasjon om bakenforliggende eiere og det skal ikke lenger bli mulig å skjule seg bak eierskapskontoer hos meglerhus eller advokater.

Christian Hambro - styreleder TI Norge
Styreleder i Transparency International, Christian Hambro, på Stortinget sammen med Liw Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT Norge.

 

I forkant av stortingsbehandlingen ble det gjennomført en høring, der blant annet Transparency International Norges styreleder Christian Hambro presenterte organisasjonens syn. Han understreket blant annet at det ikke var noen legitim grunn til å holde noen form for eierskap hemmelig. Registeret som nå skal utformes bør komme på plass så snart som mulig, og det er ikke nødvendig å ha de nye reglene for hvitvasking på plass først, slik noen har foreslått. – Det er bare tvilsomme penger som ikke tåler dagens lys, sa Hambro til Finanskomiteen.

Vedtaket i Stortinget har blitt lagt merke til langt utenfor Norges grenser, forteller Slettemark. – I USA ble dette omtalt på bloggen til Global Fincial Integrity en ukes tid etter vedtaket og Transparency Interantional har kommentert og rapportert nyheten i sitt globale nettverk. Dette er et spørsmål som Transparency International sin styreleder, Jose Ugaz, er opptatt av og noe han diskuterte med blant annet Finanskomiteen da han var i Norge tidligere i år. Vi tenker også at erfaringene vi har gjort i denne prosessen, ikke minst samarbeidet organisasjonene imellom, og noe vi kan formidle videre til andre land og chapters i TI-nettverket, sier generalsekretær Guro Slettemark.

Et av de selskapene som tidligere har holdt tilbake informasjon om utenlandske eierinteresser er Statoil. I forbindelse med debatten i våres, lovet selskapet å endre praksis. Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil forteller at arbeidet med den nye webløsningen som skal sikre korrekt rapportering av disse interessene er noe forsinket, og først vil komme på plass etter sommeren. Informasjonen vil imidlertid bli gjort tilgjengelig for interesserte på forespørsel, frem til informasjonen blir publisert på Internett.

Norway Latest Country to Adopt Public Registry of Beneficial Ownership (Global Financial Integrity, 15. juni)