Antikorrupsjonskonferansen er en viktig møteplass

Et stort oppmøte fra alle deler av næringsliv, sivilsamfunn, organisasjoner og forvaltning i kombinasjon med spennende og lærerike temas, har på ett år gjort Antikorrupsjonskonferansen til en viktig møteplass. Tilbakemeldingene etter årets konferanse er svært gode, og arrangementet klarte også å sette korrupsjon på dagsorden i media.

– To dager er mye tid for de aller fleste med en travel og fullbooket kalender. Da er det desto mer gledelig at så mange setter av den tiden for å delta på Antikorrupsjonskonferansen 2015. Og det vi har sett, både i fjor og i år, er at arrangementet ikke bare blir en faglig oppdatering og en inspirerende vitamininnsprøytning, men en arene for å knytte kontakter, utveksle erfaringer og avtale samarbeid, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Antikorrupsjonskonferansen er et årlig non-profit-arrangement og et samarbeid mellom Økokrim, Advokatfirmaet Selmer, PwC og Transparency International Norge.

antikonf2015_guro

Sett i sammenheng
– Noe av det som gjør konferansen viktig, er måten den synliggjør sammenhengen mellom konsekvensene av korrupsjon på et individuelt nivå, sett fra et virksomhetsperspektiv og i en samfunnskontekst. Et viktig innlegg var for eksempel foredrag til controller Øyvind Sætren i Pelagia, et av verdens største fiskeeksportselskaper, der han fortalte om hvordan selskapet var blitt møtt med krav om bestikkelser i Ukraina, og konsekvensen av nulltoleranse for alle former for korrupsjon.

Sætren deltok også i NRK-programmet Ekko, blant annet sammen med Guro Slettemark.

– Jeg pleier å si at «the business of business is business» – eller på godt norsk “money talks”. Etter å ha hørt på Sætren på konferansen og møtt ham i NRK, ser jeg at dette på langt nær stemmer i alle sammenhenger. Pelagia satt sine verdier foran omsetning – og nådde frem med det. Det finnes selvfølgelig mange andre norske selskaper med samme holdninger og praksis, men undersøkelser og rapporter viser med all mulig tydelighet at for mange velger den enkleste løsningen, nemlig å betale.

Å forstå korrupsjon
En av rapportene Guro Slettemark tenker på, ble ekstra grundig presentert i løpet av de to konferansedagene. – «OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials” gir et svært interessant innblikk i korrupsjon i næringslivet. Den forklarer blant annet hvordan korrupsjonen foregår i flertallet av tilfellene. Å se dette mønsteret er viktig i arbeidet med å utvikle effektive lover og regler, i det preventive arbeidet og ikke minst i forbindelse med etterforskning av overtredelsene. Rapporten forteller oss også at topplederne ofte vet – og at beløpene i korrupsjonssakene som ligger til grunn for arbeidet, er store. Det betyr at også konsekvensene er omfattende, for individer, næringsliv og samfunn, sier Slettemark.

Faglig og sosialt
– Interessen fra media for tematikk og saker knyttet til korrupsjon har økt de siste årene. Det ser vi også i dekningen av Antikorrupsjonskonferansen 2015, der både NRK, Dagens Næringsliv og Aftenposten har vært på banen med saker og innslag. Ny Tid har vært spesielt tilstede, og skrev utfyllende om korrupsjon i forkant av arrangementet.

– Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært svært positive. De ønsker den faglige oppdateringen velkommen, men er også glade for at konferansen kan fungere som en arena som kombinerer det faglige med det sosiale. Mange som jobber med disse problemstillingene rundt om i ulike virksomheter, er ofte den eneste, eller en av få, med dette ansvaret. Å knytte kontakter og å utveksle erfaringer, er viktig for dem i det daglige arbeidet, avslutter generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Korrupt våpenselger ble FBIs mann på innsiden (Aftenposten)

Jobbet undercover for FBI (Dagens Næringsliv)

Korrupsjon under lupen (Ny Tid)

 

(Foto: Advokatfirmaet Selmer)