Korrupsjonsrisikoen i gjenoppbyggingen av Nepal

Av Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver i Transparency International Norge

Jordskjelvkatastrofen i Nepal har tatt minst 8500 menneskeliv, mange flere er skadet, vann- og sanitær anlegg er ødelagt, og flere hundre tusen hus må gjenoppbygges.

Den første akutte nødhjelpsfasen går mot slutten, samtidig som det lange gjenoppbyggingsarbeidet har startet. Det internasjonale samfunnet har respondert med store tilskudd til nødhjelps- og oppbyggingsarbeidet i landet, og det er helt avgjørende at disse pengene går uavkortet til de formålene som pengene ble gitt til.

Korrupsjon er en utfordring i denne sammenhengen, og går spesielt hardt utover ofrene i katastrofen. Krisesituasjoner forsterkes når hjelpen reduseres eller ikke når frem. Og selv om misbruk av litt penger ikke alltid synes direkte i regnskapene til nødhjelpsaktørene, er det dramatisk for de personene, familiene og landsbyene som rammes. Problemstillingen er svært relevant for Nepal nå.

Les videre i Ny Tid.