Nesten halve befolkningen mener at det foregår korrupsjon i det offentlige

De siste årene er korrupsjonsproblemet aktualisert gjennom flere større saker. Samtidig har stadig flere offentlige organisasjoner satt korrupsjon på dagsordenen som ledd i å styrke de korrupsjonsforebyggende mekanismene i egen organisasjon og for å kommunisere til omverdenen at korrupsjon er uakseptabelt. Bakgrunnen er en økende erkjennelse av at korrupsjon også kan skje i Norge, til tross for at de offentlige institusjonene generelt nyter høy tillit og at Norge scorer bra på de internasjonale korrupsjonsmålingene.

Les resten av Tor Dølviks gjeste-artikkel på Difi sine hjemmesider her.