En agenda for endring

– Næringslivet har et ansvar for antikorrupsjonsarbeidet hjemme og ute og en rolle å spille gjennom sin egen etiske standard og praksis. Det sa Susan Côté-Freeman, leder for Business Integrity Programme i Transparency International etter et foredrag i Norge nylig.

Côté-Freeman (bildet nedenfor) snakket til over 50 deltager på en frokostseminar arrangert av Transparency International Norge i samarbeid med Telenor, der tema var Integrity Due Diligence og håndtering av tredjepartsrisiko i praksis. Der presenterte hun flere av rapportene og verktøyene som Transparency International har utviklet, blant annet for å bistå næringslivet både i hjemmemarkeder og i utlandet.

Les mer om Business Initegrity Programme.

1b

Vanskelig å ha full oversikt
– Jeg opplever at det har vært en holdningsendring i næringslivet de siste 10 årene, og at ønsket om å drive ryddig og korrupsjonsfritt er sterkt i mange organisasjoner. Det viser også Transparency in Corporate Reporting som Transparency International publiserte for andre gang i fjor. Denne rapporten finnes i flere varianter, gjennomført med samme metode, blant annet en utgave med fokus på BRICS-landene. Transparency in Corporate Reporting viser blant graden av  åpenhet om eierforhold og resultatrapportering og hva selskapene selv forteller om sine egne antikorrupsjonsprogrammer. Statoil en av virksomhetene som scorer godt i denne undersøkelsen, og de er i praksis et argument for at åpenhet på dette området er mulig , understreker Côté-Freeman.

– Samtidig er det utfordrende å ha full oversikt – og ikke minst reell oversikt – over forholdene hos tredjepartsleverandører i land der korrupsjonsutfordringene er store. I Myanmar, for eksempel, forholder Telenor seg for eksempel til tusenvis av leverandører. De aller fleste av dem underskriver garantert på avtaler der de forplikter seg til å drive i henhold til selskapets standard, men så lenge et selskap ikke har anledning til å gå hver eneste leverandør etter i sømmene, vil de heller aldri ha noen garantier for at alt går riktig for seg.

Business Integrity Country Agenda
Den mest siterte, og mye brukte, rapporten fra Transparency International er Corruption Perception Index. Den er viktig , også for næringslivet, sier Côté-Freeman, men den gir i liten grad et grunnlag for handling i de enkelte landene. – Det er noe av grunnen til at vi nå utvikler et nytt verktøy, Business Integrity Country Agenda, der sluttresultatet nettopp skal være beskrivelser av hvilke endringer som er nødvendige. Den vil i praksis også være en god og konkret beskrivelse av utfordringene næringslivet må forholde seg til – og et slags veikart for de som ønsker å bidra til endring.

Innsamling av data til bruk i dette verktøyet skjer blant annet ved at det opprettes National Advisory Committees i de enkelte landene. – Akkurat nå holder vi på med en pilot i Mosambik, der målet er å raffinere metoden. Neste land ut er Brasil, høyaktuelt i disse dager, og på sikt stadig flere land over hele verden, sier Susan Côté-Freeman, leder for Business Integrity Programme i Transparency International.