EUs innbyggere støtter åpenhet om eierskap

I følge en undersøkelse som Transparency International har fått gjennomført, mener 4 av 5 EU-innbyggere at virksomheter må være åpne om hvem som er de reelle eierne. Samtidig sier bare 25 prosent at de synes myndighetene gjør nok for å hindre at korrupte og ulovlige penger blir brukt i deres land.

Tallene blir offentliggjort idag, samtidig med at EU-parlamentet har vedtatt det 4. EU Anti-Money Laundering Directive, som pålegger medlemslandene å etablere eierskapsregistre som synliggjør de reelle eierne av selskaper, innen 2 år. Disse EU-reglene går lengre enn det G20 ble enige om da de på sitt møte vedtok at relevante myndigheter skulle ha «timely» tilgang på eierskapsdata.

I forbindelse med vedtaket i parlamentet og undersøkelsen, sier leder for Transprancy International sit EU-kontor, Carl Dolan: – Postboksselskaper kan bli brukt til å skjule utbytte fra korrupsjon, kriminelle aktiviteter og for å unndra skatt. De har også blitt brukt til å skjule sporene etter personer bak «hestekjøttskandalen». Offentligheten har en åpenbar interesse av å stoppe strømmen av ulovlige penger, estimert til 70 milliarder dollar årlig  i EU alene.

Innsyn i eierskapsinformasjon forenkler arbeidet med å etterforske opphavet til mulige ulovlige penger, og er viktig i kampen mot korrupsjon. Samtidig sier bare 25 prosent av de spurte i undersøkelsen, at de er fornøyde med sitt lands myndigheter sin innsats på dette feltet. Det reflekteres i at den nye lovgivningen som er vedtatt i dag, har klare tilkortkommenheter. Blant annet er reglene rundt truster mangelfulle, og de fleste av disse kommer til å falle utenfor det som må registreres i de nye registrene.

Les pressemeldingen fra Transparency Interntional her.

For kommentarer:

NIENKE PALSTRA
T: +32 (0) 2 893 24 57
E: npalstra@transparency.org