Domssamling 2014

Dette er en oppdatert utgave av domssamlingen som inneholder fem nye avgjørelser og oppdatering av tidligere saker.

Vi håper at samlingen kan komme til nytte for eksempel som underlag for virksomhetens interne bevisstgjøringsarbeid og som cases i forbindelse med kurs og trening.

Domssamling 2014