TI lanserer oppdatert versjon av håndboken «Preventing Corruption in humanitarian operations»

TI-Norge har ledet arbeidet med oppdateringen av håndboken «Preventing Corruption in humanitarian operations» som er finansiert av Utenriksdepartementet. Den nye versjonen av håndboken inneholder seks nye kapitler med relevante korrupsjonsutfordringer og respons, samt up-to-date referanseliste med aktive lenker.

Andrew Lawday har forfattet de nye kapitlene i nær konsultasjon med en rekke eksperter i partnerorganisasjonene og Roslyn Hees som forfattet første utgave av håndboken.

Link to publication Hyperlink TI Handbook EN

Publication:http://www.transparency.org/whatwedo/publication/preventing_corruption_in_humanitarian_operations

For mer informasjon om TI sitt arbeid med anti-korrupsjon i humanitære operasjon, kontakt Gro Skaaren-Fystro og Anne Signe Hørstad i TI-Norge.