Daglige arkiv: 10. mars 2015

Håndbok for forebygging av korrupsjon i humanitært arbeid

Avdekking og forebygging av korrupsjon i humanitært arbeid er essensielt for at bistand og hjelp kommer fram der behovet er...Les mer

Preventing Corruption in Humanitarian Operations

Detecting and preventing corruption in relief processes is critical for relief efforts to have the maximum effect and truly help..Les mer

TI lanserer oppdatert versjon av håndboken «Preventing Corruption in humanitarian operations»

TI-Norge har ledet arbeidet med oppdateringen av håndboken «Preventing Corruption in humanitarian operations» som er finansiert av Utenriksdepartementet. Den nye..Les mer