Maktens korrumpering og motmaktens kilder i kommunene

Av Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge.

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, sier vi i Transparency International.

«All makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt» hevdet den britiske historikeren og politikeren John Acton på slutten av 1800-tallet. Han forsterket utsagnet til maktfordelingsprinsippets opprinnelige tenker, Montesquieu, om at «den som har makt, er tilbøyelig til å misbruke den». Montesquieu utviklet ideen om at statens makt må fordeles mellom uavhengige organer, slik at de balanserer hverandre, statsmaktene holder hverandre i sjakk og korrumperende maktutøvelse motvirkes.

Les kronikken på sidene til Kommunerevisoren.