Daglige arkiv: 5. mars 2015

Korrupsjonsrisiko og effekten på internasjonal konkurranse

Kaja Fosmark og Hedvig Meidell har skrevet masteroppgave ved Handelshøyskolen BI om korrupsjonsrisiko og effekten på international konkurranse. 1. Hva..Les mer

Maktens korrumpering og motmaktens kilder i kommunene

Av Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge. Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, sier vi..Les mer

Prinsipper for integritet i kommuneforvaltningen

Hvordan kan korrupsjon i kommunesektoren motvirkes? Det er hovedtemaet i den nye veilederen Transparency International har utgitt: Local governance integrity..Les mer

Veileder for kommuneforvaltning

Transparency International har utgitt en veileder for å motvirke korrupsjon i kommunesektoren. Med utgangspunkt i kjerneverdiene åpenhet, ansvarlighet og integritet trekkes..Les mer