Generalsekretær Guro Slettemark nytt medlem i Etikkrådet Statens Pensjonsfond Utland

Finansdepartementet har oppnevnt ny leder og nye medlemmer til Etikkrådet Statens Pensjonsfond Utland. Ny leder er Ferd-eier og investor Johan H. Andresen. Samtidig ble Transparency International Norge sin generalsekretær, jurist Guro Slettemark, oppnevnt som medlem frem til 31. mai 2017.

guro_portrett
Generalsekretær i Transparency International Norge er oppnevnt som medlem i Etikkrådet Statens Pensjonsfond Utland.

 

Etikkrådet skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med Statens pensjonsfond Utland sine etiske retningslinjer. Norges Bank fatter beslutning om å utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers basert på rådets tilrådning.

I tillegg til Andresen og Slettemark, ble ytterligere tre medlemmer oppnevnt: nestleder Hans Christian Bugge, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Cecilie Hellestveit, jurist ved International Law and Policy Institute og Arthur Sletteberg, siviløkonom og leder av Norwegian Microfinance Initiative.