Ny utgave av «Beskytt din virksomhet» er lansert

Transparency International Norge har lansert 2. utgave av «Beskytt din virksomhet – Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv.» Denne håndboken ble opprinnelig utgitt i desember 2009. Den har vært en stor suksess, etterspørselen har vært stor, og den har blitt brukt aktivt i mange virksomheter. Vi har nå valgt å oppdatere håndboken, fem år etter første utgivelse.

Last ned den oppdaterte håndboka her.

slettemark
Generalsekretær Guro Slettemark med den nye utgaven av «Beskytt din virksomhet» under feiringen av Antikorrupsjonsdagen 16. desember.

 

TIs grunnleggende anbefalinger til næringslivet, ”Business Principles for Countering Bribery”, ble opp­datert i 2013. Korrupsjonsbestemmelsene i den norske straffeloven har nå vært virksomme i over ti år, mer enn 30 saker er pådømt, og disse gir nyttig informasjon om lovforståelse og rettspraksis. En annen viktig bakgrunn for oppdateringen har vært ikrafttreden av UK Bribery Act i 2011; en lov som er viktig for mange norske  selskaper.

Håndboken vil være gjenkjennelig for tidligere lesere.  Vi har endret litt på rekkefølgen av stoffet og på noen av overskriftene, men håndboken inneholder i store trekk samme type informasjon og detaljgrad som den opprin­nelige utgaven. Vi har denne gangen valgt å vektlegge noen temaer mer enn tidligere, blant annet: Forvent­ ninger til næringslivet, varsling, kartlegging og styring av risiko, lobbyvirksomhet og påvirkningshandel, samt skjulte økonomiske interesser.

Rådene i håndboken er for det meste erfaringsbaserte, og det har vært mye erfaringsutveksling med TIs  internasjonale sekretariat, TI Norges medlemmer og an­dre ressurspersoner. Mange har deltatt i oppdateringen.

To nyere undersøkelser gjennomført av TI Norge er aktuelle som bakteppe for den oppdaterte håndboken. Undersøkelsen ”Åpenhet i selskapsrapportering – vurdering av store selskaper på Oslo Børs (2013)” viser at selv om det er en viss fremgang siden en tilsvarende undersøkelse i 2009, så har mange store selskaper mye å gå på når det gjelder offentliggjøring av anti­korrupsjonsprogrammer. Dette resultatet forteller kanskje også noe om manglende forekomst av og innhold i slike programmer.

”Bedriftsundersøkelsen 2014 – sakte, men sikkert fremover” undersøker kunnskap om og holdninger til korrupsjon samt forekomst av antikorrupsjonstiltak i 600 bedrifter. Den var identisk med en undersøkelse i 2009. Hovedinntrykket er at mye fortsatt mangler og at forbedringene er svært beskjedne, selv om utviklingengår i riktig retning.

Hensikten med håndboken er fortsatt den samme: Å hjelpe norske bedrifter med å utvikle, iverksette og drifte tilstrekkelige og effektive antikorrupsjons­programmer. Resultatene fra de to nevnte under­søkelsene viser at dette behovet fremdeles er til stede.