«Å bekjempe et samfunnsonde» – boklansering på Antikorrupsjonsdagen

Transparency International Norge markerte den internasjonale Antikorrupsjonsdagen med boklansering i samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag. Redaktør for boken, som er en artikkelsamling, er Birthe Eriksen. Forøvrig har flere av Norges fremste eksperter på korrupsjon bidratt med artikler.

eriksen_sv
Redaktør for boken «Å bekjempe et samfunnsonde», Birthe Eriksen.

 

– Næringsminister Monica Mæland kaller korrupsjon en gift som ødelegger markedet og påfører de som følger reglene tap, sa statssekretær Lars Jacob Hiim i sin innledning. Han understreket at Staten, som den største eieren på Oslo Børs, har nulltoleranse for korrupsjon. – Dette er noe vi følger opp som endel av eierdialogen med selskapene og vi har lenge vært tydelige på at styrer og styremedlemmer som unnlater å følge opp signalene fra departementet, ikke kan forvente fornyet tillit, sa Hiim.

hiim1sv
Statssekretær Lars Jacob Hiim

 

I sitt innlegg stilte Økokrim-sjef Trond Eirik Schea spørsmålstegn ved den norske korrupsjonslovgivningen, og mente at den ikke var så moderne som vi kanskje tror. Et moment som den britiske UK Bribery Act har bygget inn, og som Schea mente det burde være interessant for norske lovgivere å vurdere, er kravet om gjennomføring av preventive tiltak i virksomheten.

shea_sv
Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

 

Generalsekretær Guro Slettemark fulgte opp ved å spørre om «det beste har blitt det godes fiende»; at konsekvensene av korrupsjon i endel tilfeller er så ødeleggende for en virksomhet at varslere unnlater å melde fra og virksomheten selv ikke tar sjansen på å kontakte myndighetene ved mistanke. – I en slik situasjon blir det enda viktigere å jobbe forebyggende, og debattboken og den oppdaterte håndboken er viktige verktøy, mente Slettemark.

slettemark_sv
Generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark.

 

– Det er ofte lett å engasjere ledelsen i antikorrupsjonsarbeid på ledermøter, men vi opplever fortsatt alt for ofte at gode intensjoner og høye ambisjoner ikke blir omsatt i praksis i organisasjonen, sa spesialrådgiver CSR i Innovasjon Norge, Trude Andersen.

arnesen_sv
Spesialrådgiver CSR i Innovasjon Norge, Trude Andersen

 

På seminaret holdt også Tor Dølvik fra Transparency International Norge et innlegg om korrupsjonsrisiko i norske kommuner og stipendiat ved juridisk fakultet i Bergen, Birthe Eriksen, snakket om varsling.

dølvik_sv
Spesialrådgiver i Transparency International Norge, Tor Dølvik.

 

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt problematiserte kostnadene ved korrupsjonsbekjempelse og hvor vidt samfunnet er villige til å betale prisen for å følge de lovene og reglene vi har, blant annet i form av økt innsyn og åpenhet i offentlige prosesser.

bernt_sv
Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.