OECD: Den gjennomsnittlige bestikkelsen er på 14 millioner dollar

OECD lanserte nettopp sin første «Foreign Bribery Report», en analyse av 400 saker i medlemslandene som involverer korrupsjon i utlandet, etterforsket etter at «OECD Anti-Bribery Convention» ble satt i kraft i 1999.

Analysen viser blant annet at i godt over halvparten av sakene ble bestikkelsene betalt av store, internasjonale organisasjoner – og ledelsen visste godt hva som foregikk. Forestillingen om den utro tjeneren som betaler bestikkelser i det skjulte, er med andre ikke riktig i disse sakene.

Rapporten viser også at den gjennomsnittlige bestikkelsen i disse sakene var på 14 millioner dollar, ca. 11 prosent av kontraktsummen – og kontrakten dreide seg oftest om en eller annen form for offentlig innkjøp.

 

The Guardian: OECD report reveals bribes in company deals average $14m

Washington Post: 5 takeaways from the OECD report on foreign bribery

The Economist: Graft Work

Les rapporten her.