Ny versjon av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» lansert på Etikkonferansen

– Les håndboken og ta den i bruk, ikke minst etter kommunevalget neste år, som en innføring i etikk og antikorrupsjonsarbeid for nye og gamle lokalpolitikere. Og takk til de mer enn 40 kommunene som har deltatt i nettverksprogrammet som har vært gjennomført i regi av KS og Transparency International Norge. Ansvaret for antikorrupsjonsarbeidet er alles, men det er ikke til å komme forbi at politikere og ledere i en kommune må forvente at det stilles ekstra høye krav.

Det sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under innledningen til Etikkonferansen, et samarbeid mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og TI Norge, der den nye versjonen av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.» ble lansert.

sanner_beskytt kommunen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar en av de første utgavene av den nye versjonen av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.»

 

Sanner la vekt på betydningen av erfaringsutveksling og at stat og kommune hadde mye å lære av hverandre i dette arbeidet. – Det er viktig å forankre arbeidet i hverdagen, i konkrete eksempler og dilemmaer. Og vi må unngå å være naive – dette gjelder også oss. Det er lett å trå feil i rolleblanding, ubetenksomhet og det som var greit før. Derfor trenger vi debatten og et godt, etisk immunforsvar, sa Jan Tore Sanner.

 

Last ned vedlegg: Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.