Antikorrupsjonshåndbok for kommuner, «Beskytt kommunen»

Oppdatert versjon av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» ble lansert under Etikkonferansen 2016. Last den ned her, eller bestill papirkopier fra Transparency International Norge.

Håndboken er utviklet i samarbeid med KS, Kommunesektorens organisasjon. Målet med håndboken er å motivere kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter til å utvikle, iverksette og vedlikeholde antikorrupsjonsprogrammer.

Last ned vedlegg: Beskytt kommunen. Håndbok i antikorrupsjon.