Transparency International krever offentliggjøring av FIFA-rapporten

3 resolusjoner ble vedtatt på Transparency International sitt årsmøte nylig. Den ene krever at granskningsrapporten fra FIFA, kjent som Garcia-rapporten, knyttet til tildelingen av fotball-VM til Russland i 2018 og Qatar i 2022 må offentliggjøres. 

En offentliggjøring er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten til fotballsporten og FIFA, men må samtidig ta hensyn til de anonyme kildene som har bidratt til at rapporten kunne lages, sier TI sitt årsmøte.

Årsmøtet uttrykker samtidig bekymring for sikkerheten og arbeidsforholdene til sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden og peker på at mange av dem, blant annet i Ungarn, opplever stadig vanskeligere arbeidsforhold.

Det ble også vedtatt en resolusjon som ber styret i Transparency International om å etablere en Task Force hvis mandat skal være å vurdere effektive tiltak i arbeidet med å avsløre og å hindre korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking i muiltinasjonale selskaper. Gruppen skal rapportere til styret i mai 2015.

Les resolusjonene fra årsmøtet her.

For kommentarer knyttet til sport og korrupsjon, kontakt Tor Dølvik på mobil 913 42894 eller epost dolvik@transparency.no.