Styrker samarbeidet for finansiell åpenhet

Tax Justice Network – Norge samlokaliserer med Transparency International Norge. – Dette styrker arbeidet for finansiell åpenhet, uttaler organisasjonene.

Tax Justice Network – Norge (TJN) flyttet nylig inn i samme kontorfellesskap som Transparency International Norge (TI) i Tollbugata 32, rett ved Stortinget.

TJN har internasjonal skattetriksing som hovedfokus, mens TI har korrupsjon som sitt kjerneområde. Skattriksing og korrupsjon er begge årsaker til de store beløpene som strømmer ut av land, også kalt ulovlig kapitalflukt.

guro_sigrid4

– Vi har ulikt utgangspunkt for vårt arbeid men deler de samme målene. Korrupsjon og skattetriksing er nært knyttet sammen og vi jobber derfor med mange av de samme åpenhetstiltakene, sier Guro Slettemark, generalsekretær i TI.

Land-for-land-rapportering for multinasjonale selskaper er et eksempel. Rapporteringsstandarden ble utviklet av TJN internasjonalt og i fjor gav TI Norge ut rapporten «Åpenhet i selskapsrapporteringen». Rapporten vurderer de 50 største selskapene på Oslo Børs etter blant annet organisatorisk åpenhet og land-for-land.

Organisasjonene jobber også for åpenhet i eierforholdene i selskap. TI har nylig lansert satsningen «Unmask the corrupt» og TJN ga i vår ut rapporten «Skjulte eiere». Begge konkluderer med at vi må ha på plass offentlige registre over egentlig eierskap.

– Ulovlig kapitalflukt har ikke vært prioritert av politikere nasjonalt eller internasjonalt de siste tiårene. Ved å forene krefter med TI forsterker vi vår felles innsats for å få Norge til å innføre viktige åpenhetstiltak, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i TJN.

Gjennom sine respektive internasjonale nettverk utgir organisasjonene to indekser som samlet belyser enkeltlands utfordringer med korrupsjon og finansielt hemmelighold: Corruption Perceptions Index (TI) og Financial Secrecy Index (TJN)

Kontakt

Sigrid Klæboe Jacobsen, 468 61 189, sigrid@taxjustice.no

Guro Slettemark, 908 74 626, slettemark@transparency.no