Hvordan unngikk Norconsult foretaksstraff?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Inger Lise Høvik og Britt Sunde Trondsen svarer på spørsmålet i sin masteroppgave fra Handelshøyskolen BI, der de har fokus på å evaluere lederansvaret i den mye omtalte saken. 

Hva skrev dere masteroppgave om og hva var hovedfunnene?
«Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken med fokus på lederansvaret.»

Norconsultsaken har vært banebrytende innenfor korrupsjon der det har vært bestikkelse av offentlig tjenestemann og ilegging av foretaksstraff med ulikt utfall fra tingretten til høyesterettsdommen som frikjente Norconsult i siste instans, og som gjør saken i seg selv interessant. Tre ansatte var tiltalt.

sunde trondsen og høvik
Britt Sunde Trondsen og Inger Lise Høvik

Studien avdekket at ledelsen tok ansvar ved å forhindre korrupsjon i fremtiden gjennom oppdaterte retningslinjer som nevner korrupsjon spesielt. Det ble også gjort organisatoriske tiltak. Ledelsen var synlig i media under hele prosessen og tydelige på at de hadde tatt ansvar.

Selskap som har vært i gjennom oppmerksomhet i medias søkelys er nå åpne om utfordringene og deler gjerne sin antikorrupsjon policy, dokumenter og hvordan de arbeider med å forebygge. Dette gjelder ikke bare Norconsult, som oppgaven vår har brukt som eksempel.

Hvorfor valgte dere å skrive om korrupsjon?
Korrupsjon er en stor utfordring i dagens globaliserte verden og det er store internasjonale forskjeller på korrupsjonsnivå, noe vi ønsket å få nærmere kunnskap om gjennom våre intervjuer og fordypning av ulike saker. Vi ønsket også å se på hvordan korrupsjon foregått i utlandet, ble behandlet i Norge. Pressen har fokusert på korrupsjon bl a i bygge- og renholdsbransjen den siste tiden.

Hva er de beste tipsene dere kan gi til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?
Det er viktig å velge en god problemstilling og konkretisere hva som skal forskes for å finne et mulig svar. Temaet korrupsjon er svært vidtrekkende og det må velges et konkret spørsmål.

Vi trodde det skulle være vanskelig å få bedrifter, advokater og interesseorganisasjoner til å uttale seg konkret om vår studie. Vi er overrasket over velvillighet til å stille opp og belyse både saken og tema. Vi brukte god tid på å velge ut intervjuobjekter, vi stilte spørsmål i forskjellige miljø for å belyse saken fra forskjellig vinkel.

Har temaet for masteroppgaven gitt mersmak, og gjort at dere har fordypet dere mer i temaet korrupsjon?
Masteroppgaven var svært lærerik i den forstand at vi brukte intervju som metode og fikk utvidet kunnskap og gode tips for videre forskning og studier. Vi leste også dommer av andre nærliggende saker som ga mye tilleggsinformasjon.

Er det emner innenfor feltet dere skrev om som dere kunne tipse andre å skrive om?
Korrupsjon innen innkjøpsprosesser i offentlig sektor er et svært aktuelt tema og også innen byggenæringen. Korrupsjon må belyses og det må snakkes om for å kunne forhindre at korrupsjon finner det.

Det hadde vært spennende å se på hvordan flere av de store organisasjonene har jobbet med tema, etter at det har vært satt i gang gransking og saken har vært blåst i media.

Last ned vedlegg: Hvordan unngikk Norconsult foretaksstraff?