Vanskelig situasjon for Illgar Nasibov i Aserbajdsjan

– Helsetilstanden til Ilgar Nasibov er ikke god, men han har vært på sykehus i Tyrkia for en sjekk og behandling. Skadene han fikk i overfallet i august er ikke livstruende. Det forteller Iver Ørstavik, Seniorrådgiver ved Raftostiftelsen i Bergen.

Ilgar Nasibov, ansatt ved Ressurssenteret for Demokrati i Nakitsjevan, Aserbajdsjan og ektemannen til senterets leder og Raftoprismottaker i 2009, Malahat Nasibova (bildet), ble stygt skadet i et overfall i august, da flere menn tok seg inn på arbeidsplassen hans.

– Ved hjelp blant annet fra Helsingforskomiteen i Tyrkia, ble Nasibov fraktet til universitetssykehuset i den tyrkiske byen Van. Legene var optimistiske på Nasibovs vegne og mente han hadde gode forutsetninger for å bli bra, sier Ørstavik. Situasjonen i dag er at Ilgar Nasibov gradvis blir bedre, men fortsatt har smerter og en rekke problemer etter mishandlingen.

Ørstavik er glad for støtten ekteparet har fått og forteller at en rekke organisasjoner har engasjert seg. – Familien har også hatt besøk av en amerikansk diplomat, noe de opplevde som svært oppmuntrende i en situasjon der mange andre, med rette, vurdere forholdene som så truende at de ikke ønsker å reise på besøk. På grunn av den vanskelige situasjonen for menneskerettsaktivister og andre opposisjonelle i Aserbajdsjan, er alle former for moralsk og økonomisk støtte fra faglige og politiske nettverk av svært stor betydning for Ilgar Nasibov og Malahat Nasibova. De arbeider under sterkt press i den isolerte eksklaven Nakitsjevan, forteller Seniorrådgiver i Raftostiftelsen, Iver Ørstavik.