Korrupsjon og foretaksstraff

Foretaksstraff er tema for masteroppgaven til Christine Hennum Wendt som hun leverte ved Juridisk Fakultet i Bergen. Temaet er aktuelt – og oppgaven blir ikke mindre interessant av at Økokrims Arnt Angell har vært veileder. 

Hva skrev du masteroppgave om?
Jeg skrev masteroppgave om korrupsjon og foretaksstraff. I oppgaven stilte jeg spørsmål til hvilken vekt forebyggende tiltak blir tillagt i vurderingen av om foretaksstraff skal ilegges, og hvor vidt det er behov for klarere retningslinjer på området. Gjennom oppgaven holder jeg de norske reglene opp mot UKBA og FCPA, samt ser på hvilke mulige tiltak som finnes på området. Jeg ser videre på hvilken vekt slike tiltak kan sies å bli tillagt ut ifra den lille rettspraksisen som finnes, samt ØKOKRIM sine vurderingsmomenter. Avslutningsvis vurderer jeg behovet for at norske myndigheter utarbeider klare retningslinjer på området.

Hvorfor valgte du å skrive om korrupsjon?
Etter å ha lest samtlige bøker av Eva Joly i fjor sommer, vekket temaet korrupsjon stor interesse hos meg. Korrupsjon er et emne vi ikke besøker konkret på den obligatoriske delen av jussen, og det finnes heller ingen valgfag direkte knyttet til dette. Kunnskapen om temaet virket begrenset i forhold til den store samfunnsmessige skade korrupsjon faktisk utgjør, og dette forundret meg. Jeg bestemte meg for å skrive masteroppgave om korrupsjon og i kjølevannet av vår første Høyesterettssak på området, den såkalte Norconsultdommen, valgte jeg å knytte temaet opp mot foretaksstraff.

Hva er dine beste tips – til studenter som skal skrive masteroppgave generelt, og til de som vurderer å skrive om korrupsjon spesielt?
Det beste tipset jeg kan gi er å ta seg tid til å finne noe å skrive om som man virkelig interesserer seg for. Dette gjorde for meg skriveprosessen svært spennende og hadde en positiv innvirkning på arbeidslysten underveis.

Temaet korrupsjon er meget omfattende og sprer seg over mange sektorer. Til studenter som vil skrive om korrupsjon vil mitt tips være å ha en klar avgrensning av oppgaven på et tidlig stadium slik at man ikke går seg bort i jungelen av interessante vinklinger og områder som fort kan gli over i hverandre.

Har temaet for masteroppgaven din gitt mersmak, og gjort at du har fordypet deg mer i temaet korrupsjon?
Temaet korrupsjon har absolutt gitt mersmak og jeg kunne gjerne tenke meg å arbeide innenfor korrupsjonsbekjempelse både privat og offentlig. Å arbeide med forebygging av korrupsjon i selskaper gjennom iverksettelse av gode anti-korrupsjonsprogrammer hadde vært en meget interessant måte å bruke kunnskapen jeg nå har om temaet på.

Jeg gikk rett fra innlevering av masteroppgaven til et internship for sommeren og har dermed ikke hatt mulighet ennå til å fordype meg noe mer i temaet.

Er det emner innenfor feltet du skrev om du kunne tipse andre å skrive om?
Det finnes mange spennende emner innenfor temaet korrupsjon som burde belyses. Korrupsjon innen kommune/stat er et emne hvor man kan finne mange interessante problemstillinger. Det kunne vært interessant å se nærmere på grensedragningen mellom akseptabel lobbyvirksomhet og utilbørlig påvirkningshandel, samt andre gråsoner til korrupsjon. Videre kunne det vært bra å belyse sammenhengen mellom korrupsjon og skatteparadiser rundt om i verden. Også straffenivået for foretaksstraff ved korrupsjon vil det bli interessant å skrive om, kanskje etter at det har kommet noe mer praksis på området.

Last ned vedlegg: Korrupsjon og foretaksstraff, Christine Hennum Wendt