Månedlige arkiv: september 2014

Privat bank øker formuene til Putins venner

Langlesing: New York Times med dyptgående artikkel om hvordan Vladimir Putins venner blir stadig rikere på statlig business, billige oppkjøp..Les mer

Fortsatt store utfordringer for sivilsamfunnet i Russland

Det russiske sivilsamfunnet har svært dårlige vilkår i kjølvannet av den såkalte Foreign Agents Law fra 2012. Denne pålegger alle..Les mer

Vanskelig situasjon for Illgar Nasibov i Aserbajdsjan

– Helsetilstanden til Ilgar Nasibov er ikke god, men han har vært på sykehus i Tyrkia for en sjekk og..Les mer

Gjør for lite for å stoppe korrupsjon

Myndigheter over hele verden generelt og G20 spesielt gjør for lite for å stoppe korrupsjon og forfølge de som beriker seg..Les mer

Matchfiksing med koblinger til våpen- og narkohandel

Europols efterforskninger af aftalt spil i sport afslører forbindelser til organiserede netværk, som også begår andre former for grænseoverskridende kriminalitet...Les mer

Korrupsjon og foretaksstraff

Foretaksstraff er tema for masteroppgaven til Christine Hennum Wendt som hun leverte ved Juridisk Fakultet i Bergen. Temaet er aktuelt..Les mer

Anken i Ruter-saken forkastet

Høyesterett forkastet påtalemyndighetenes anke i den såkalte Ruter-saken, der en driftssjef i Ruter ble frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmanssrett..Les mer